Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Tällä sivulla on mh-kivi.fi verkkopalvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste.

mh-kivi.fi verkkopalvelun käyttöehdot

Palvelun kuvaus

MH-Kiven tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. MH-Kiven verkkopalvelusta käytetään myöhemmin nimitystä: "Palvelu". Käyttäjä sitoutuu käyttämään MH-Kiven www-palvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus verkkopalvelussa julkaistavaan aineistoon

MH-Kiven Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti, eikä Käyttäjällä ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön.

Henkilötietojen käsittely

Yhteydenotto- ja lisätietopyyntöjen lähettäneiden Käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu Rekisteriselosteessa alempana tässä dokumentissa. Muusta www-sivuston käytöstä MH-Kivi ei kerää yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

MH-Kivellä on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. MH-Kivi pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

MH-Kivi ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. MH-Kivi ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. MH-Kivellä on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

MH-Kivi ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. MH-Kivellä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.mh-kivi.fi -palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.


Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
MH-Kiven asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite
www.mh-kivi.fi

Rekisterinpitäjä
MH-Kivi Oy
PL 94 (Vernissakatu 4)
01301 Vantaa
Puhelin 0206 39 6442
Y-tunnus: 2025454-2

Rekisterin käyttötarkoitus

MH-Kiven asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään MH-Kiven asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on MH-Kiven asiakassuhteiden hoito ja MH-Kiven toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Metsähallituksen muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys MH-Kiveen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse numerossa 0206 39 6442, sähköpostitse: Virpi Vääräniemi (etunimi.sukunimi@metsa.fi) tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen tai tarkastuspyynnön voi käydä tekemässä henkilökohtaisesti osoitteessa: MH-Kivi Oy, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointikielto
Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisterin suojaus

MH-Kiven sähköistä asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Nämä henkilöt voivat käyttää asiakastietoja vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava taho. Molemmilla tahoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan käyttää suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt rekisterinpitäjää luovuttamasta tietoja. Ilmoituksen kiellosta voi tehdä puhelimitse numerossa 0206 39 6442, sähköpostitse Virpi Vääräniemelle (etunimi.sukunimi@metsa.fi) tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tietoja ei luovuteta EU -alueen ulkopuolelle.